Analyslaboratoriet vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Senast ändrad: 16 april 2024

Analyslaboratoriet är en viktig verksamhet vid institutionen. Vi utför analyser genom hela kedjan från produktion av foder via effekter i djuret till slutprodukternas kvalitet. Med hög kompetensnivå och modern utrustning kan vi erbjuda en bred uppsättning analyser, användbara för värdering av fodret vid framställningen såväl som för att mäta djurets respons.

Exempel på vanliga provslag i vår verksamhet:

  • foder och råvaror av olika slag, till exempel grovfoder, kraftfoder, spannmål, olika växtmaterial, musslor, pressaft etc.
  • mjölk, kött, ägg och fisk
  • blod- och vävnadsprover
  • urin och avföring

Vi åtar oss även analysuppdrag åt externa kunder. Tveka inte att kontakta oss om du har prover som du vill analysera!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Laboratoriechef Astrid Gumucio, astrid.gumucio@slu.se, 018-67 28 18