Ur SLU:s kunskapsbank

Anaeroba processer kan ge mycket mer än biogas

Senast ändrad: 03 oktober 2017
anna-schnurer-300.jpg

Vid SLU finns världsunik kompetens samlad kring anaeroba mikroorganismer. Professor och samverkanslektor Anna Schnürer berättar att anaeroba mikroorganismer kan användas i olika system och för att bilda nya produkter.

– Biogassystemet bygger på anaeroba processer kopplat till mikroorganismer, och på institutionen för molekylära vetenskaper har vi stor kunskap och en lång tradition av att jobba med det, säger Anna Schnürer, professor och samverkanslektor vid institutionen för molekylära vetenskaper.

–Men samma organismer kan även användas för andra applikationer än biogas och vi kan i våra labb bidra med utrustning och kompetens.

SLU Biogascentrum stödjer med kompetens

Kompetens för biogasforskning finns på flera av SLU:s institutioner och är samlad under Biogascentrum vid SLU.

Nu satsar institutionen för molekylära vetenskaper på att bygga upp en bredare verksamhet kring utveckling av mikrobiologiskt processad biomassa, som kan leda till nya produkter. Biogasprocessen och dess mikroorganismer blir då ett av flera ben i verksamheten.

Redan nu finns andra projekt som till exempel "Waste2Fish" för utveckling av fiskfoder, "LipoDrivE" för att ta fram fettsyror ur cellulosa till olika användningsområden och "OPTUS" för att utveckla såväl bioetanol som biodiesel och biogas ur salix.

Anaeroba-750-A  DSC_5083.jpg
Kompetens för biogasforskning finns på flera av SLU:s institutioner och är samlad under Biogascentrum vid SLU.
bakterie-750-155760-B2-141204_14.jpg
Tepidanaerobacter acetatoxydanse, en av de syntrofa acetatoxiderarbakterierna som isolerats på SLU. Måttenheten är 2µm. Foto: Lars Haag Vironova

Många besök till labbet

Anna berättar att labben har många besök från såväl SLU-kollegor som andra nationella och internationella besökare. Och forskningen bedrivs här i samarbeten med andra.

– Många tänker bara biogas, men vi har bredare kompetens. Vår forskning kring anaeroba organismer öppnar upp för många nya system och produkter, det kan röra allt från mag-tarmfrågor till processer för att omvandla biomassa, säger Anna.

Ett känt projekt, där forskning om anaeroba mikroorganismer är en viktig del, handlar om risodlingar. "Klimatriset" utsågs av Popular Science till en av världens främsta innovationer 2015.

Andra spännande projekt handlar om att minska metanemissioner i kor, förstå förutsättningarna för biologisk metanbildning på mars samt identifiering av cellulosanedbrytande bakterier i dyngbaggar.

Unik kunskap om strikta anaerober

– Vår kunskap om anaeroba mikroorganismer är unik. Vi är kända för att odla strikta anaerober, det är det inte många som kan! säger Anna.

Redan när Anna var doktorand lyckades hon isolera en tidigare okänd strikt anaerob mikroorganism:

– Jag döpte den till Clostridium ultunense. Den är en av hittills endast fem kända organismer som är så kallade syntrofa acetatoxiderare* – och tre av de fem är isolerade här hos oss! Det har gjort oss världskända.

*De syntrofa acetatoxiderarna är intressanta att utforska grundvetenskapligt. De lever på i princip ingen energi alls. Redan nu finns de som en viktig komponent i biogasreaktorer, men även fler praktiska tillämpningar utforskas.

Text: Li Gessbo, SLU. Även publicerad i personaltidningen Resurs.


Kontaktinformation

Anna Schnürer, professor och samverkanslektor i bioenergi
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU
anna.schnurer@slu.se, 018-67 32 88

 

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se