Hoppa till huvudinnehåll

Mikrober förvandlar avfall till miljövänligt fiskfoder

I projektet utvärderar vi möjligheten att använda mikrober odlade på livsmedelsavfall som ett miljövänligt alternativ till dagens fiskmjöl och soja i foder till fisk.

Avfallet omvandlas initialt genom en syrefri mikrobiell process som involverar sk acetogena bakterier till huvudprodukten ättiksyra. Ättikssyran och kvarvarande näringsämnen används sedan som substrat för syresatt jästodling, och jästen används sedan som ingrediens i fodret.

Det nya fodret utvärderas både utifrån ett systemperspektiv med livscykelanalys (LCA) och utifrån ett biologiskt perspektiv i foderförsök till fisk.

Publicerad: 15 mars 2022 - Sidansvarig: Henrik.Hansson@slu.se

Kontakter vid institutionen för molekylära vetenskaper

Prefekt: Vadim Kessler, 018-671541
Biträdande prefekt: Anna Schnürer, 018- 67 32 88
Administrativ chef: Jaana Evander, 018-671405

Postadress: Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Box 7015, 750 07 Uppsala
Besöksadress: BioCentrum, Almas allé 5, Uppsala
Faxnummer: 018- 67 29 95

Loading…