Ur SLU:s kunskapsbank

Minskad förekomst av fotröta hos svenska lamm

Senast ändrad: 08 april 2024
Sjukdom på klöv hos får, foto.

Fotröta och smittsam digital dermatit (CODD) är klövsjukdomar hos får som påverkar både djurvälfärd och produktion. År 2009 visade en studie att 5,8 % av slaktlammen hade fotröta och ett kontrollprogram lanserades. Detta omfattar numera även CODD.

Utbredningen av de bakterier som förknippas med dessa klövsjukdomar har tidigare varit okänd och därför genomfördes en studie, finansierad av Stiftelsen Lantbruksforskning. Vi undersökte förekomsten av bakterierna Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum och Treponema hos klövar från slaktlamm, liksom den aktuella förekomsten av fotröta och CODD.

Totalt undersöktes 2048 klövar (512 lamm) från åtta svenska slakterier, både visuellt och med hjälp av laboratoriediagnostik. Nio lamm (1,8 %) hade minst en klöv med fotröta. CODD misstänktes bara hos ett enda lamm. Denna minskning i förekomsten tyder på att förebyggande åtgärder, såsom kontrollprogrammet och sanering av fotröta från drabbade besättningar, har varit effektiva.

Bakterierna D. nodosus, F. necrophorum och Treponema påvisades hos 6,1 %, 7,6 % respektive 90,6 % av lammen. Samtliga påvisade D. nodosus var godartade vilket innebär att elakartade varianter av D. nodosus är ovanliga i Sverige. Varken D. nodosus eller F. necrophorum var alltså vanliga hos svenska slaktlamm, men båda hittades oftare hos lamm med fotröta. Treponema var mycket vanligt förekommande men information saknas om vilka enskilda Treponema-arter som förekommer och deras betydelse för dessa klövsjukdomar.  

Länk till artikeln

Prevalence of bacterial species associated with ovine footrot and contagious ovine digital dermatitis in Swedish slaughter lambs - Rosander - - Acta Veterinaria Scandinavica

Referens

Rosander A, Albinsson R, König U, Nyman A, Frosth S. 2022. Prevalence of bacterial species associated with ovine footrot and contagious ovine digital dermatitis in Swedish slaughter lambs. Acta Veterinaria Scandinavica 646. https://doi.org/10.1186/s13028-022-00625-2


Kontaktinformation

Sara Frosth

Forskare vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618672364
E-post: sara.frosth@slu.se