Ur SLU:s kunskapsbank

Genetiskt olika varianter av aviärt coronavirus funna

Senast ändrad: 27 december 2021
Hönor i hägn

Coronavirus har nyligen blivit ett av de mest betydelsefulla virusen inom humanhälsan. Inom veterinärmedicinsk virologi är denna grupp av virus sedan länge uppmärksammad då många viktiga djursjukdomar orsakas av coronavirus. För att kunna skydda djur och människor mot sjukdom, till exempel med effektiva vaccin, är det viktigt att känna till hur olika coronavirus utvecklas över tid, och vilka nya virus-varianter som uppkommer.

Aviärt coronavirus är vanligt förekommande hos fjäderfä och finns spritt över hela världen. Viruset orsakar luftvägssjukdomen infektiös bronkit som ger stora ekonomiska förluster hos producenter och stort lidande hos drabbade djur. Det finns vaccin mot sjukdomen men dessa är inte fullt ut effektiva, vilket kan tyda på att viruset finns i flera varianter.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och universitetet i brasilianska São Paulo har undersökt arvsmassan hos aviärt coronavirus. Med hjälp av metoden "high throughput sequencing" undersökte forskarna om viruset finns i olika varianter, och hur virusets genetiska profil förändras när viruset odlas för vaccinproduktion eller forskning.

Studien visade att det finns olika varianter av viruset. Dessa skiljer sig bland annat åt i det så kallade Spike-proteinet, vilket påverkar virusets förmåga att undkomma vaccin och i gener som reglerar virusets förökning.

Forskarna såg också att viruset förändrades under den odling som genomförs för forskning och vaccintillverkning. Detta är viktigt att ha i åtanke när man drar sina slutsatser om till exempel vaccineffektivitet, virusets förmåga att orsaka sjukdom eller andra egenskaper hos aviärt coronavirus.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2019-0064

Referens

Brandão, PE, Hora, AS., Silva, SOS., Taniwaki, SA., Berg M. (2020) Extinction and emergence of genomic haplotypes during the evolution of Avian coronavirus in chicken embryos. Genetics and Molecular Biology 43, 2.


Kontaktinformation

Mikael Berg, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
mikael.berg@slu.se
018-67 27 84