Ur SLU:s kunskapsbank

Naturligt ljusspektrum inomhus till värphöns

Senast ändrad: 25 mars 2024
Höns, foto.

Fåglars syn skiljer sig avsevärt från människors. Våra värphöns kan därför ha behov av andra ljusegenskaper än vad som ges med vanlig inomhusbelysning. I en studie jämförde vi olika ljusspektra med avseende på vilka som hönorna föredrog att vistas i och hur de påverkade deras beteende.

Jämförelsen omfattade artificiella spektra som skulle efterlikna två naturligt förekommande ljus utomhus, dels dagsljus i öppen miljö och dels ett mer grönt ljus som liknar ljuset i den naturliga skogsmiljö där djungelhönan, värphönans anfader, lever. I jämförelsen ingick också ett ljusspektrum som är vanligt förekommande i inomhusmiljöer för värphöns. Hypotesen var att hönors synförmåga är mer anpassad för ljusspektrum som förekommer i naturliga miljöer, vilket kan göra att hönsen trivs bättre i dessa.

Grupper av unga värphöns föddes upp i de olika ljusmiljöerna och fick vid vuxen ålder möjlighet att välja mellan olika ljusmiljöer under kortare perioder. De visade då en tendens att vistas mer i de mer naturliga spektra. Det fanns även en kortvarig effekt att de valde att vistas i samma ljusmiljö som de hade fötts upp i, men denna försvann på ett dygn.

Det var få skillnader mellan grupperna i de egenskaper som mättes för att jämföra hönsens välmående. Detta kan tolkas som att alla ljusmiljöer gjorde det möjligt för hönsen att utföra de beteenden de har behov av för sitt grundläggande välmående. Tendensen att vistas mer i naturliga ljusspektra visar att dessa troligen kan förbättra deras miljö ytterligare.

Länk till artikeln

Animals | Free Full-Text | Influence of Different Light Spectrums on Behaviour and Welfare in Laying Hens (mdpi.com)

Referens

Wichman A, De Groot R, Håstad O, Wall H, Rubene D. 2021. Influence of different light spectrums on behaviour and welfare in laying hens. Animals 11 (4), article 924.