Ur SLU:s kunskapsbank

Rödsjuka kan ge problem hos värphöns

Senast ändrad: 08 april 2024
Rödsjuka kan ge problem hos värphöns, foto.

Rödsjuka är en bakterieorsakad sjukdom som i Sverige främst ses hos värphönsflockar med tillgång till utevistelse. I drabbade flockar är dödligheten mycket hög men i vissa fall märks sjukdomen främst som sänkt äggproduktion. Forskningen om rödsjuka hos värphöns har varit begränsad och grundläggande kunskap om sjukdomens förlopp och hönans immunitet saknas till stora delar.

Vi har under senare år arbetat med rödsjuka i olika projekt. I den studie som presenteras här mätte vi mängden antikroppar i blodprov, dels från höns i samband med utbrott av rödsjuka, dels från friska höns i samband med normal slakt.

Våra resultat visar att värphöns i svenska besättningar har antikroppar som känner igen rödsjukebakterier, oavsett om hönsen har tillgång till utevistelse eller ej, och trots att de inte har visat några symtom på sjukdomen. Anledningen till detta är oklar.

En möjlig förklaring kan vara att hönorna har exponerats för rödsjukebakterier utan att bli sjuka, en annan är att andra bakterier i miljön orsakar bildning av antikroppar som kan känna igen rödsjukebakterier.

Det är också oklart om antikropparna vi fann hos hönsen har någon skyddande effekt mot sjukdom. I ett nytt forskningsprojekt försöker vi därför bland annat finna rödsjukebakterier eller liknande bakterier hos friska höns.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s12917-021-02813-0

Referens

Wattrang E, Eriksson H, Albihn A, Dalgaard TS. 2021. Quantification of IgY to Erysipelothrix rhusiopathiae in serum from Swedish laying hens. BMC Veterinary Research 17, 111.


Kontaktinformation

Ann Albihn

Extern resurs vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618674000
E-post: ann.albihn@slu.se