Ur SLU:s kunskapsbank

Resorberbart implantat testat på lunga

Senast ändrad: 20 december 2019

När en del av lungan avlägsnas måste luftrören förslutas för att förhindra läckage av luft. De kirurgiska instrument som finns tillgängliga för att försegla lungvävnad och luftrör är svåra att använda på katter och små hundar då utrymmet i bröstkorgen är litet.

Med dagens metoder tvingas kirurger därför göra stora öppningar i bröstkorgen hos den här patientgruppen, vilket orsakar smärta. Hos människor förekommer ibland långvarigt luftläckage när lungvävnad förslutits och alternativa metoder är därför av intresse även här.

I en pilotstudie utförd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med brasilianska kollegor testades det resorberbara självlåsande implantatet LigaTie som alternativ till traditionella metoder för förslutning av lungans vävnad. Studien utfördes med gris som modelldjur och en lunglob avlägsnades medan brösthålan filmades.

Inga tecken sågs på luftläckage efter operationen och studiens resultat antyder att LigaTie kan ge vävnaden tillräckligt stöd under läkningsprocessen, innan implantatet resorberas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1177/1553350617751293

Länk till publicerad video

http://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1553350617751293 

Referens

RL Guedes, O Höglund, JS Brum, N Borg, PT Dornbusch. Resorbable Self-Locking Implant for Lung Lobectomy Through Video-Assisted Thoracoscopic Surgery: First Live Animal Application. Surgical Innovation (2018), Vol 25, Issue 2, pp. 158 - 164


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund