Ur SLU:s kunskapsbank

Getters gener följer människan genom Afrika

Senast ändrad: 23 januari 2020
Afrikansk getflock

Arkeologiska fynd visar att getter kom till Afrika för ca 7000 år sedan. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i ett internationellt samarbete undersökt arvsmassan hos getter i Kamerun för att få mer information om hur djurens spridits över kontinenten och anpassat sig till afrikanska förhållanden.

Forskarna undersökte både arvsmassan i getternas kromosomer och den arvsmassa som bara nedärvs från mamman genom äggcellens mitokondrier (de strukturer som hanterar energiomvandlingen i cellen). Arvsmassan från de kamerunska getterna jämfördes med getter från Etiopien, Egypten, Marocko, Iran och Kina.

Studien visade att getter kommit från östra och nordöstra Afrika till Kamerun via Nildeltat och att getterna troligen följt Bantufolkens folkvandringar för över 3000 år sedan. Senare, för ca 1500 år sedan, kom också ett inflöde av gener från Nordafrika.

Getterna i Kamerun är inbördes genetiskt lika varandra men är klart annorlunda än getter från andra delar av Afrika. Detta skulle kunna bero på en anpassning till ett varmt och fuktigt klimat, vilket gjort dem användbara för lokalbefolkningen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214843

Referens

Tarekegn GM, Wouobeng P, Jaures KS, Mrode R, Edea Z, Liu B, et al. (2019) Genome-wide diversity and demographic dynamics of Cameroon goats and their divergence from east African, north African, and Asian conspecifics. PLoS ONE 14(4): e0214843.