Ur SLU:s kunskapsbank

Smittsamma bakterier hos apor, människor och i miljön

Senast ändrad: 09 mars 2021
Apor

I takt med att människan påverkar de vilda djurens levnadsmiljöer minskar ofta avståndet mellan människor och vilda djur, vilket ökar risken för överföring av smittämnen mellan djur och människor. I ett gemensamt projekt har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och University of Kelaniya undersökt förekomst av bakterierna Salmonella och Campylobacter i avföring från vilda apor.

Salmonella och Campylobacter kan orsaka mag-tarminfektion hos människor. Apor kan bli sjuka, men oftast är de liksom andra djur bara bärare av bakterierna utan att visa symtom. I studien provtogs avföring från ceylonmakaker och hemuler på platser på Sri Lanka där det ofta förekommer kontakt mellan vilda apor och människor, såsom tempel.

Studien visade att både Campylobacter och Salmonella fanns i avföring från apor utan att dessa visade några sjukdomstecken. Genom bakterietypning och sekvensering såg man att det var samma typer av Campylobacter och Salmonella som tidigare har påvisats hos människor. Aporna kan ha fått i sig bakterierna när de ätit mat som lämnats av människor i templen eller via vatten, jord eller vid kontakt med andra djur. Resistens mot vissa antibiotika påvisades, vilket allt oftare dokumenteras hos vilda djur som lever i miljöer som påverkas av människor.

Studien bidrar med ökad kunskap om zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens hos vilda apor, vilket är viktigt både ur ett folkhälsoperspektiv och för bevarande av hotade arter.

Forskningen utfördes med hjälp av medel från Vetenskapsrådet (2017-05479) – Swedish Research Links program (2013-6722) och Michael Forsgrens Stiftelse, samt stipendium från Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU, SIDA Minor Field Study, Zebra Foundation for Veterinary Zoological Education i United Kingdom och Royal Canin i Sverige. Kruuse AB, Nordic Biolabs och ANL Products i Sverige bidrog med utrustning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.7589/2018-08-199

Referens

Tegner, C., Sunil-Chandra, N.P., Wijesooriya, W.R.P.L.I., Perera, B.V., Hansson, I., and Fahlman, Å. Detection, identification and antimicrobial susceptibility of Campylobacter spp. and Salmonella spp. from free-ranging non-human primates in Sri Lanka. J. of Wildlife Diseases, 55(4):879-884 (2019).


Kontaktinformation

Åsa Fahlman, leg. veterinär, docent i viltmedicin, 
Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, institutionen för stad och land. 
asa.fahlman@slu.se, 0706-10 63 88