Ur SLU:s kunskapsbank

Enhetsfoder med inhemskt protein till slaktgrisar

Senast ändrad: 03 december 2019

Grisar som får låg tillförsel av aminosyror under tidig tillväxtfas kan kompensera för detta senare under uppfödningen. Genom att utnyttja denna förmåga kan samma foder användas under hela uppfödningen, i stället för det system med så kallad fasutfodring som är vanligt.

Sänkt krav på fodrets innehåll av protein och aminosyror under den tidiga produktionsfasen minskar behovet av högvärdiga proteinfodermedel och kan medföra att en större andel inhemska råvaror kan ingå i fodret. Vi undersökte därför effekten av foder med lågt innehåll av såväl protein som aminosyror i kombination med fas- eller enhetsutfodring till slaktgrisar, samt möjligheten att använda spannmålsbiprodukter, rapsmjöl och åkerböna i enhetsfoder till grisarna.

Vi fann att slaktgrisar kan ges ett och samma foder under hela uppfödningen, med lika bra produktionsresultat och värde på slaktkroppen som vid fasutfodring, även vid låga nivåer av protein och aminosyror. Vid en sänkning av proteininnehållet med ca 12 % minskade dessutom kväveförlusterna via gödseln med omkring 20 %. Produktionsresultatet för grisar som enhetsutfodrades med lågt innehåll av protein och aminosyror i kombination med inhemska råvaror hamnade på samma nivå som för grisarna som fick foder med sojamjöl som proteinråvara.

Vid användning av enhetsfoder med låga nivåer av protein och aminosyror och inhemska proteinfodermedel förenklas foderhanteringen, det totala behovet av proteinfodermedel sänks och mängden kväve som försvinner med gödseln minskar.

Referenser

Presto Åkerfeldt, M., Lindberg, J.E., Göransson, L. and Andersson, H.K. 2019. Effects of reducing dietary content of essential amino acids and crude protein on performance and carcass traits of single-fed and phase-fed growing-finishing pigs. Livestock Science 224, 96-101. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2019.04.014

Presto Åkerfeldt, M. and Göransson, L. 2019. Effects of using locally produced protein feed ingredients in low protein diets to single-phase-fed growing-finishing pigs. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 68:3, 134-141. https://doi.org/10.1080/09064702.2019.1657175

Länkar

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141318305456?via%3Dihub

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064702.2019.1657175

Kontaktinformation

Magdalena Åkerfeldt
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); näringslära och skötsel, enkelmagade djur
Telefon: +4618671716
E-post: magdalena.akerfeldt@slu.se


Kontaktinformation