Ur SLU:s kunskapsbank

Fullfoder till grisar

Senast ändrad: 28 mars 2024
Gris. foto.

Att ge ensilage till grisar kan höja djurvälfärden, eftersom det ger mer av födosöksbeteende och mindre av skadliga beteenden mellan grisarna i boxen. Utfodringen kräver dock mycket arbete och ofta går en hel del ensilage till spillo.

Fullfoder, där ensilage finhackas och blandas ihop med kraftfoder, kan vara en lösning för att minska arbetsinsatsen och få grisarna att äta upp den tilldelade ensilagegivan.

Man har sett att formen på ensilaget (långa strån, hackat eller mindre partiklar) påverkar hur väl grisarna äter upp sin tilldelade giva, och att det även inverkar på näringsutnyttjandet. Det saknas dock kunskap om hur foderstrukturen påverkar produktion och beteende. Vi har därför undersökt hur näringsutnyttjande och beteende påverkas när slaktgrisar utfodras med fullfoder.

Fullfodret bestod till 80 % av slaktgrisfoder och 20 % av gräs/klöverensilage. Ensilaget var hackat till ca 0,5–2 cm strån eller ännu kortare, ca 1-5 mm. Grisar som fick ensilage med mindre partiklar åt upp mer och ägnade mer tid åt att äta från fodertråget jämfört med de som fick hackat ensilage. Det var ingen skillnad i näringsutnyttjande (smältbarhet för olika näringsämnen i fullfodret) mellan försöksgrupperna. Grisar som fick ensilage med mindre partiklar hade mindre fysisk kontakt med andra grisar innan de utfodrades och bökade mindre i den övriga boxen efter utfodringen. Detta kan tyda på att de var mer nöjda under längre tid efter utfodringen.

Vi drar slutsatsen att fullfoder med ensilage med mindre partikelstorlek gynnar grisarnas ensilagekonsumtion, ger sysselsättning och ökade möjligheter till naturliga födosöksbeteenden.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt rörande ensilage till grisar:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/gris/okat-utnyttjande-av-vall-i-foder-till-grisar/

Referens

Presto Åkerfeldt M, Holmström S, Wallenbeck A, Ivarsson E. 2018. Inclusion of intensively manipulated silage in total mixed ration to growing pigs – influence on silage consumption, nutrient digestibility and pig behaviour, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 68:4, 190-201, DOI: 10.1080/09064702.2020.1725104

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1725104


Kontaktinformation