Ur SLU:s kunskapsbank

Påverkar tomtidens längd sjukdomsförekomsten hos smågrisar?

Senast ändrad: 26 augusti 2019

Rotavirus och parasiten Cystoisospora suis räknas som viktiga orsaker till diarré hos smågrisar, både under diperioden och efter avvänjning. I en studie har vi undersökt om skötselfaktorer kan påverka förekomsten av dessa patogener i en besättning. Totalt undersöktes 791 träckprover från 81 besättningar.

Träckproven samlades in från smågrisar vid två, fyra och sex veckors ålder och analyserades för förekomst av rotavirus och Cystoisospora suis.

Djurägaren fick även fylla i en enkät gällande management och rutiner. Den tid som boxarna var tomma mellan omgångarna varierade från mindre än tre dagar till mer än 14 dagar i dessa besättningar. Rotavirus identifierades i 11% av proverna vid två veckor, i 57% vid fyra veckor och i 71% av proverna vid sex veckors ålder. Cystoisospora suis identifierades i 12% av proverna vid två veckor, 11% vid fyra veckor och i 9% vid sex veckors ålder. Vi kunde se att omgångsuppfödning med en tomtid på mer än åtta dagar mellan omgångarna minskade förekomsten av rotavirus hos smågrisar under fyra veckors ålder. Detta gynnar smågrisens tillväxt och välfärd, samt förhindrar möjligheten för virusspridning i besättningen. Vi kunde inte se att tomtidens längd påverkade förekomsten av Cystoisospora suis.

Länk till publikationen

https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40813-019-0114-0

Referens

Pettersson E, Hestad S, Möttus I, Skiöldebrand E, Wallgren P. 2019, Rotavirus and Cystoisospora suis in piglets during the suckling and early post weaning period, in systems with solid floors and age segregated rearing. Porcine Health Management, volume 5, Article number: 7

Kontaktperson

Emelie Pettersson
Extern resurs vid institutionen för kliniska vetenskaper; Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
Telefon: 018-67 46 04
E-post: emelie.pettersson@slu.se


Kontaktinformation