Ur SLU:s kunskapsbank

Bara var tredje insemination ger upphov till en kalv

Senast ändrad: 09 oktober 2020

För att få bra ekonomi i en mjölkkobesättning är det viktigt med en väl fungerande fruktsamhet. En viktig del i detta är att djuren blir dräktiga vid planerad tidpunkt och att dräktigheten bibehålls fram till kalvning. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har under 16 år studerat andelen dräktighetsförluster efter insemination i en av SLU:s försöksbesättningar.

Studien omfattade 1 343 inseminationer av rasen SRB och 786 inseminationer av rasen holstein. Bland annat registrerades nivåer av reproduktionshormonet progesteron, inseminationsdata och kalvningsdata.

Den största andelen dräktighetsförluster, 29%, skedde under de första 25 dagarna efter insemination. Fram till dag 60 förlorades ytterligare 14 % och därefter 13 % fram till förväntad kalvning. Förlusterna sågs av djurägaren som omlöpningar, kastningar eller uteblivna kalvningar och sammantaget gav bara var tredje insemination upphov till en fullgången kalv.

Studien visade att svagare brunststyrka gav fler tidiga förluster. Kor med dräktighetsförluster hade högre progesteronnivåer vid inseminering och lägre progesteronnivåer under dräktigheten jämfört med kor som bibehöll dräktigheten.

Forskarna drar slutsatsen att dräktighetsförluster skulle kunna motverkas genom att använda information från progesteronanalyser som egenskaper i avelsprogrammet.

Studien finansierades av medel från Stiftelsen Lantbruksforskning

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0420-6

Referens

Sofia Nyman, Hans Gustafsson, Britt Berglund. (2018)Extent and pattern of pregnancy losses and progesterone levels during gestation in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cows. Acta Veterinaria Scandinavica, Volume 60, Number 1, Page 1.


Kontaktinformation

Sofia Nyman, forskare och Tf. vicedekan med ansvar för Jämställdhet och lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
sofia.nyman@slu.se, +4618671958