Ur SLU:s kunskapsbank

Den sociala miljöns påverkan på beteende och klövhälsa

Senast ändrad: 25 maj 2021
Koklövar, foto.

För mjölkkor sker ofta stora sociala förändringar runt den första kalvningen, vilket kan leda till kortvarig men kraftig ökning av ståtiden. Under den här tiden är klövarna dessutom känsligare för mekaniska skador. Målet med studien var att se om social stress efter kalvningen påverkar förstakalvarnas beteende och klövhälsa.

I försöket jämfördes ståtiden mellan två grupper av förstakalvare; en grupp med 20 djur som hölls med okända äldre kor vid 100% beläggningsgrad och en grupp med 22 djur som hölls med kända förstakalvare vid 30% beläggningsgrad under tre veckor efter kalvningen. Klövhälsan kontrollerades 6 och 12 veckor efter kalvningen, så att blödningar som uppstått under testperioden hade hunnit växa ner till sulytan.

Trots att aggression oftare riktades mot förstakalvare som hölls med äldre kor var det ingen skillnad i ståtid mellan grupperna. Allvarliga klövskador sågs ändå oftare på förstakalvare som hållits med äldre kor, men det låga antalet djur i försöket gör att man i dagsläget inte ska dra starka slutsatser gällande klövhälsan. Den sociala miljöns effekter på klövhälsan bör utredas ytterligare i studier med större djurantal.

Länk

https://doi.org/10.3168/jds.2020-18918

Referens

Eriksson HK, von Keyserlingk MAG, Weary DM. 2021. The effects of social environment on standing behavior and the development of claw horn lesions. Journal of Dairy Science 104(2): 2195–2211.


Kontaktinformation

Hanna Eriksson, universitetsadjunkt
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
hanna.eriksson@slu.se, 018-67 19 49