Ur SLU:s kunskapsbank

Embryots utseende förändras under insulinpåverkan

Senast ändrad: 27 december 2021

Det finns ett samband mellan fruktsamhetsproblem och störd energibalans. Sambandet är känt hos flera arter och ses till exempel hos kor som ger mycket mjölk och inte äter tillräckligt för att motsvara produktionen, och hos människor som är över- eller underviktiga. Nedsatt fruktsamhet hos mjölkkor är kostsamt för lantbrukaren och en av de vanligaste orsakerna till att kor slaktas i förtid.

Det finns ett samband mellan fruktsamhetsproblem och störd energibalans. Sambandet är känt hos flera arter och ses till exempel hos kor som ger mycket mjölk och inte äter tillräckligt för att motsvara produktionen, och hos människor som är över- eller underviktiga. Nedsatt fruktsamhet hos mjölkkor är kostsamt för lantbrukaren och en av de vanligaste orsakerna till att kor slaktas i förtid.

För att bättre förstår varför fruktsamhetsproblem uppkommer vid störd energibalans har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur ämnesomsättningshormonet insulin påverkar mognande äggceller från kor inför provrörsbefruktning.

Ungefär 300 ko-embryon som odlats fram i laboratorium undersöktes dag 8 i utvecklingen (så kallade blastocyster). Antalet celler i embryona var större om ägget hade mognat med tillsats av insulin. Celler som odlats med insulin visade också utseendemässiga förändringar i sina mitokondrier (cellernas energistationer) och i cellskelettet.

Tillsammans med resultat från genanalyser kan den här studien bidra till förståelse av hur embryon påverkas av att utvecklas i en miljö med störd energibalans.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2017.06.002

Referens

Laskowski, D., Båge, R., Humblot, P., Andersson, G., Sirard, M. A., & Sjunnesson, Y. (2017). Insulin during in vitro oocyte maturation has an impact on development, mitochondria, and cytoskeleton in bovine day 8 blastocysts. Theriogenology. Volume 101, Pages 15–25.


Kontaktinformation

Denise Laskowski
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-671870
E-post: denise.laskowski@slu.se