Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrad välfärd vid gradvis avvänjning

Senast ändrad: 09 januari 2024
Vitprickig kalv och svart ko i en box i ladugården, foto.

För de mjölkkalvar som växer upp tillsammans med sin mor kan separation och avvänjning innebära mycket stress. Att gradvis separera och avvänja kalven skulle kunna minska stressen och ge bättre hälsa och djurvälfärd.

I denna studie höll vi kor med kalv i tre olika system redan från födseln; antingen tillsammans där kalven gick tillsammans med sin mor och kunde dia fritt, delvis tillsammans där kalven hölls i en mindre box bredvid sin mor med möjlighet till fysisk kontakt, eller separerade.

Paren med ko och kalv som hölls tillsammans avvandes antingen genom att vi satte upp ett staket eller att kalven fick en nosbricka för att förhindra diande. Kalvarna som hölls delvis tillsammans med sin mor flyttades gradvis längre och längre bort.

Resultaten visade att kalvar som separerades redan vid födseln uppvisade ett ökat lekbeteende i ett beteendetest efter avvänjning. Detta kan indikera att de varit förhindrade att leka då de hållits ensamma längre tid än de andra kalvarna. De kalvar som avvandes med en nosbricka hade lägre tillväxt och tycktes ha en högre stressnivå under avvänjningen. Kalvarna som hölls delvis tillsammans tycktes uppleva mindre stress vid avvänjning än kalvarna från de andra behandlingarna.

Studien visar att avvänjningsmetod kan vara av stor vikt för kalvars välfärd under denna känsliga period och detta bör undersökas vidare.

Länk till artikeln

Comparing gradual debonding strategies after prolonged cow-calf contact: Stress responses, performance, and health of dairy cow and calf - ScienceDirect

Referens

Wenker ML, van Reenen CG, Bokkers EAM, McCrea K, de Oliveira D, Sørheim K, Cao Y, Bruckmaier RM, Gross JJ, Gort G, Verwer CM. 2022. Comparing gradual debonding strategies after prolonged cow-calf contact: Stress responses, performance, and health of dairy cow and calf. Applied Animal Behaviour Science 253, 105694.


Kontaktinformation

Kirste Mccrea

Doktorand vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för etologi och djurskydd

E-post: kirste.mccrea@slu.se