Ur SLU:s kunskapsbank

Havre ökar andelen omättade fettsyror i mjölken

Senast ändrad: 04 april 2024
Mjölkgrop

Vilka fettsyror som ingår i mjölkfettet kan ha betydelse för mjölkkonsumentens hälsa. Fettsyrasammansättningen påverkas delvis av kornas foderstat, där korn och havre är vanliga ingredienser. Forskare vid SLU har därför undersökt hur dessa spannmålsslag påverkar mjölkfettet.

Studien bestod av två utfodringsförsök vid Röbäcksdalens forskningsladugård, SLU, Umeå. I varje försök deltog åtta mjölkkor. Kornas foderstat bestod av 60 % gräsensilage, 10 % rapsmjöl och 30 % spannmål. I det första försöket ersattes korn gradvis med oskalad havre och i det andra bestod spannmålsdelen av antingen korn, oskalad havre, skalad havre eller en blandning av skalad och oskalad havre. Varje ko hade 3-4 veckor med varje foderstat. Mjölkprover togs för analys av fettsyrasammansättningen.

De kor som utfodrades med havre hade högre halt omättade fettsyror samt lägre halt mättade fettsyror i mjölken jämfört med de kor som utfodrades med korn. Att ersätta oskalad havre med skalad havre påverkade halterna av vissa enskilda fettsyror men inte de totala halterna av omättade respektive mättade fettsyror i mjölken.

Enligt internationella kostråd är det önskvärt med en minskad konsumtion av mättade fettsyror. Resultaten från denna studie visar att utfodring med havre istället för korn ger ett mjölkfett som är mer i enlighet med dessa råd.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3168/jds.2022-22327

Referens

Fant P, Leskinen H, Ramin M, Huhtanen P. 2023. Effects of replacement of barley with oats on milk fatty acid composition in dairy cows fed grass silage-based diets. Journal of Dairy Science 106 (4), 2347–2360.


Kontaktinformation

Petra Fant

Postdoktor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Grovfodrets utnyttjande

Telefon: +46907868721, +46727191287
E-post: petra.fant@slu.se