Ur SLU:s kunskapsbank

Hur länge smittar coronavirus-infekterade kalvar?

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Bovint coronavirus (BCV) smittar varje år hundratals nötbesättningar och orsakar diarréer och luftvägsinfektioner hos nötkreatur i alla åldrar. Smittspridning mellan gårdar sker både med djurkontakter och via kontaminerad utrustning. För att effektivt hindra smittspridning behövs kunskap om hur länge infekterade djur utsöndrar virus.

Forskare vid SLU har i samarbete med Norges miljö- och biovetenskapliga universitet undersökt virusutskiljning i träck och nässekret vid ett naturligt utbrott och hos en grupp experimentellt infekterade kalvar.

Höga halter virus detekterades upp till cirka 10 dagar efter infektion, medan lägre halter uppmättes ända upp till dag 35. Mottagliga kalvar blev dock inte smittade trots att de hade nära kontakt med de experimentellt infekterade kalvarna dag 21 efter infektion. De experimentellt infekterade kalvarna hade då bildat antikroppar mot BCV.

Resultaten tyder på att smittrisken är låg tre veckor efter infektionstillfället. Fortsatta studier pågår om risken för smitta via kontaminerad utrustning.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad augusti 2016

 

 

 

Länk till artikeln:

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-016-0555-x

Referens:

Oma VS, Tråvén M, Alenius S, Myrmel M, Stokstad M. Bovine coronavirus in naturally and experimentally exposed calves; virual shedding and the potential for transmission. Virology Journal 2016; 13:100.


Kontaktinformation

Madeleine Tråvén
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671782
E-post: madeleine.traven@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se