Ur SLU:s kunskapsbank

Inavel hos europeiska röda mjölkraser

Senast ändrad: 08 april 2024
Röd mjölkras

Europeiska röda mjölkraser har en viktig roll i livsmedelsproduktionen eftersom de har god hälsa och bra funktionella egenskaper. I ett europeiskt samarbetsprojekt har data för röda mjölkkor från Sverige och åtta andra länder bearbetats. Syftet har varit att förbättra förutsättningarna för ett hållbart avelsarbete. Härstamningsuppgifter från drygt nio miljoner nötkreatur ingick i studien.

Vi kan se att det har varit ett relativt stort genflöde mellan raser. Det har både varit ett utbyte av avelsdjur mellan olika raser av röda mjölkkor och ett flöde av avelsdjur från andra raser, främst holstein, in i de röda raserna. De djur som var födda 2010-2018 hade i genomsnitt 13,9 % av sina förfäder från holstein.

Nivån av inavel varierade mellan de studerade raserna och var i genomsnitt 1,5 % för djur som var födda mellan 1960 och 2018. Inom flera raser har det varit en tydlig ökning av inavel över åren. Även om inaveln fortfarande är på en låg nivå för de flesta raser så är trenden något som behöver tas på allvar.

Länk till publikationen 

https://doi.org/10.1186/s12711-022-00761-3

Referens

Nyman S, Johansson AM, Palucci V, Schönherz AA, Guldbrandtsen B, Hinrichs D, de Koning DJ. 2022. Inbreeding and pedigree analysis of the European red dairy cattle. Genetics Selection Evolution 54, 70.


Kontaktinformation