Ur SLU:s kunskapsbank

Kompoststall för mjölkkor främjar hennes välfärd

Senast ändrad: 25 november 2020
Kor ligger i en öppen ladugård, foto.

Vilket system man har för inhysning av sina mjölkkor påverkar deras välfärd och produktionsförmåga. Att erbjuda mer utrymme per djur, mjukt underlag på deras liggytor och god möjlighet att röra sig fritt antas allmänt vara till nytta för kornas välbefinnande.

Syftet med detta projekt var att undersöka om dessa antaganden har någon verklig grund. En utvärdering gjordes av mjölkkors välfärd enligt ett särskilt protokoll (Welfare Quality® Protocol). Totalt besöktes 41 gårdar, varav 21 hade så kallad FreeWalk system och 20 hade lösdrifter med liggbås. Man kan även kalla FreeWalk för kompoststall då korna går på en bädd av halvt komposterat material som harvas dagligen. Gårdarna var belägna i Tyskland, Nederländerna, Italien, Österrike, Slovenien och Sverige, vilket gav en stor variation både inom och mellan system. Totalt poängsattes 4036 mjölkkor av en och samma observatör.

Våra resultat visar att kornas renhet ofta var bristfällig i båda systemen. Korna i kompoststallen hade dock färre hårlösa partier och färre svullna leder. Tiden det tar för kon att lägga sig och stiga upp är kortare för kor i kompoststall och de kan också ha en mer naturlig liggställning.

Kompoststall innebär ett djurvänligt system för gårdar med mjölkproduktion, särskilt för att uppnå förbättrad kokomfort. Man bör dock vara medveten om den stora variationen som finns inom systemet.

Läs mer om projektet och tankarna bakom FreeWalk här:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/not/freewalk--ett-innovativt-satt-att-halla-mjolkkor/

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3168/jds.2019-17315

Referens

Blanco-Penedo I, Ouweltjes W, Ofner-Schröck E, Brügemann K, Emanuelson U. 2020. Symposium review: Animal welfare in free-walk systems in Europe. Journal of Dairy Science 103(6), 5773-5782

 

 


Kontaktinformation

Isabel Blanco Penedo, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för epidemiologi, SLU
isabel.blanco.penedo@slu.se, 072-453 04 66