FreeWalk – ett innovativt sätt att hålla mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2024

Gårdar med kompostbäddar har helt fri inhysning av djur, där underlaget typiskt består av (till hälften) komposterat material som omvandlas till sådant som är användbart som jordförbättringsmedel.

Koträdgårdar har ett konstgjort golv i flera lager, som separerar urin och gödsel, vilket möjliggör flexibel gödsling.

Robotar används för rengöring av golven och ”trädgårdselement” (buskar, gräs) integreras med inhysningen. Dessa system benämns ”Fee Walk Farming” (FWF).

Vår hypotes är att FWF-system innebär ett genombrott när det gäller djurvänlig nötkreatursproduktion, samtidigt som det förbättrar uthållighet och framtida möjligheter för hela sektorn, även om skillnader mellan olika regioner kommer att finnas.

För ytterligare information:

https://subsites.wur.nl/en/freewalk/News.htm

Fakta:

Projekttid: 2017-06-01 - 2020-05-31

Finansiär: Formas http://formas.se/ och SusAn ERA-NET http://www.era-susan.eu/

Samverkan:

University of Ljubljana

WageningenUR

University of Giessen

Università degli Studi di Firenze

National Agricultural and Food Centre

HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Austria - HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Germany - Technical University of Munich (TUM)

Germany - University of Kassel (UNI-KS)

Israel - Agricultural Research Organization (ARO)