Ur SLU:s kunskapsbank

Det går att förutsäga vilka kor som får kronisk mastit

Senast ändrad: 11 september 2023
Ko som står utanför en mjölkningsrobot.

Mastit är en inflammation som kan uppstå i juvret hos bland annat mjölkkor. Förutom en negativ inverkan på djurvälfärden drabbas även bondens ekonomi. Kor som blir långvarigt sjuka utgör ett särskilt problem, och det vore bra om det gick att förutsäga vilka individer som riskerar att drabbas kroniskt.

Moderna mjölkgårdar har ofta mjölkningssystem som är utrustade med sensorer som kan mäta flera olika indikatorer, t.ex. celltal eller ledningsförmåga i mjölk för att identifiera mastit. För varje ko finns därmed stora mängder data från en längre tidsperiod. Därigenom kan man följa en individ före, under och efter att hon drabbats av mastit. Vi har undersökt om sådana data kan användas till att förutsäga vilka kor som har en mastit som kommer att läka eller som kvarstår och blir kronisk. I studien har vi använt data från 14 mjölkbesättningar i Europa och Nordamerika. Med hjälp av avancerade maskininlärningsmetoder har vi skattat hur väl data från 30 dagar före mastitfallet förutsäger om kon självläker eller blir kroniker.

Våra resultat visar att man i hög utsträckning kan förutsäga om en ko blir kroniker eller ej – noggrannheten var nästan 90 %, även när en kortare period än 30 dagar användes. Metoden kräver avancerad dataanalys, men den kapaciteten finns redan i de datorer som finns kopplade till många mjölkningssystem. Våra resultat innebär att lantbrukaren kan få ett bättre underlag för sitt beslut om en ko med mastit ska behandlas eller slås ut.

Länk till artikeln 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169922003192

Referens

Bonestroo J, van der Voort M, Hogeveen H, Emanuelson U, Klaas IC, Fall N. 2022. Forecasting chronic mastitis of an individual cow using automatic milking system sensor data and gradientboosting classifiers. Computers and Electronics in Agriculture 198, 107002.


Kontaktinformation

Nils Fall
Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi, SLU
nils.fall@slu.se, 018-67 13 69