Ur SLU:s kunskapsbank

Metod för förbättrad spermakvalitet från unga tjurar

Senast ändrad: 09 januari 2024
Stor tjur går lugnt och betar, foto.

Med hjälp av genomisk selektion kan tjurar med värdefulla gener identifieras tidigt i livet. Uppfödare med intresse för snabba avelsframsteg vill använda sperma från unga tjurar så tidigt som möjligt för att uppnå effektiv mjölk– och köttproduktion, vilket också medför minskat utsläpp av växthusgaser.

Dessvärre är sperman från unga tjurar ofta av låg kvalitet och duger inte för frysning. Spermier med önskvärda egenskaper för befruktning kan dock selekteras från resten av ejakulatet med hjälp av centrifugering genom en kolloid, en sorts lösning. Denna metod kallas Single Layer Centrifugation och har utvecklats av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

I en studie delades ejakulat från unga tjurar i två lika delar som förbereddes med eller utan kolloid centrifugering innan frysning. Med hjälp av kolloid centrifugering kunde spermadoser med godkänd kvalitet för artificiell inseminering produceras från ejakulat som annars skulle ha kasserats. Således skulle sperma från unga tjurar kunna användas för inseminering tidigare än vad som är möjligt idag. Därmed kan aveln för friska och hållbara djur också göra snabbare framsteg.

Länk till artikeln

Animals | Free Full-Text | Sperm Quality in Young Bull Semen Can Be Improved by Single Layer Centrifugation (mdpi.com)

Referens

Lima-Verde I, Hurri E, Ntallaris T, Johannisson A, Stålhammar H, Morrell JM. 2022. Sperm Quality in Young Bull Semen Can Be Improved by Single Layer Centrifugation. Animals 12 (18).


Kontaktinformation

Jane Morrell, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för reproduktion, SLU
jane.morrell@slu.se, +46 18 67 34 64