Ur SLU:s kunskapsbank

Parasitangrepp hos nötkreatur påverkas av ras

Senast ändrad: 27 december 2021

Betande nötkreatur över hela världen smittas av parasiter. Särskilt hos förstagångsbetande ungdjur påverkar maskinfektioner djurens hälsa och välfärd allvarligt. Som följd sänks produktionen vilket också ger ekonomiska förluster för lantbrukarna.

För att undersöka om effekterna kan mildras genom att anpassa djurmaterialet har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt skillnader i tolerans mot parasiter hos nötkreatur med olika genetisk bakgrund. Tillväxten hos genetiskt olika stutar jämfördes under 20 veckor då djuren fick tillgång till bete med hög respektive låg förekomst av parasitära maskar. Stutar av mjölkras jämfördes med korsningsstutar mellan köttras och mjölkras.

Parasiterna påverkade tillväxten negativt hos båda grupperna. Skillnaden i tillväxt vid högt respektive lågt parasittryck var emellertid större för korsningsstutarna (37 kg) än för de renrasiga mjölkrasstutarna (17 kg). Att skillnaden berodde på parasiterna kund stödjas av högre uppmätt äggutskiljning från parasiter hos korsningsstutarna och att en större andel djur med kraftigt angripen löpmage sågs i denna grupp.

Sammanfattningsvis visar studien att djurmaterialet påverkar toleransen för parasiter, vilket är särskilt viktigt i ekologisk produktion som sker utan förebyggande avmaskning.

Projektet utfördes vid SLU:s forskningsanläggning för nöt- och lammköttsproduktion, Götala nöt- och lammköttscentrum, utanför Skara och är en del av Tackling the parasitological challenges arising from organic farming practices - PrOPara (Practices for Organic Parasite Control) som finansierats via Formas av EU's 7:e ramprogram (FP7).

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.11.011

Referens

Höglund, J., Hessle, A., Zaralis, K., Arvidsson-Segerkvist, K., Athanasiadou, S. (2018). Weight gain and resistance to gastrointestinal nematode infections in two genetically diverse groups of cattle. Veterinary Parasitology. 249, 88–91. doi.org/10.1016/j.vetpar.