Ur SLU:s kunskapsbank

Solenergi bäst för mjölkning på bete

Senast ändrad: 06 juli 2023
DeLaval-vagn, foto.

Att främja djurens välbefinnande, biologisk mångfald och miljö är viktiga samhällsfrågor. I denna studie undersökte vi potentialen hos förnybara energikällor för att driva ett mobilt automatiskt mjölkningssystem (AMS) på bete. Målet var att få fram en hållbar, kostnadseffektiv och miljömässig energiförsörjning, oberoende av fast anslutning, för mjölkning på bete.

Detta skulle också ge en effektiv användning av betesmarken samt förbättra djurens välbefinnande.

I projektet, som genomfördes vid Lövsta, SLU, studerade vi strömförsörjningen för mjölkning av 20 kor per dag i mobil AMS från maj till september. Data från mjölkningssystemet samt väderdata användes i matematiska modeller för att undersöka potentialen hos olika förnybara energikällor (biodiesel-, etanol- eller biogasdrivna generatorer samt solcellsbatterier) för att driva det mobila systemet.

Solenergi var det som bäst uppfyllde de viktigaste miljökraven och som gav den lägsta nettokostnaden och årliga driftskostnaderna i jämförelse med de andra studerade energikällorna. Därför rekommenderas användning av solcellsbatterier för mobila AMS-anläggningar.

Referens

El Zein M, Gebresenbet G. 2021. Investigating off-grid systems for a mobile automated milking facility. Heliyon 7 (4), e06630.

Länk till artikeln

https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(21)00733-7.pdf


Kontaktinformation

Girma Gebresenbet, universitetslektor
Institutionen för energi och teknik, SLU
girma.gebresenbet@slu.se, 018-67 19 01, 0704-24 50 32