Ur SLU:s kunskapsbank

Vad orsakar salmonella hos svenska mjölkkobesättningar?

Senast ändrad: 18 maj 2021

Infektion med tarmbakterien salmonella är en viktig zoonos, det vill säga en infektion som kan spridas mellan djur och människor. Symptom hos nötkreatur varierar bl.a. beroende på typ av salmonellabakterie men kan inkludera produktionsbortfall, diarré, kastningar, feber, lunginflammation och nedsatt allmäntillstånd hos djuren.

För att undersöka riskfaktorer för salmonella i mjölkkobesättningar genomförde forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt en enkätundersökning bland svenska mjölkföretagare.

Undersökningen visade att besättningar med salmonella oftare hade grannbesättningar med salmonella. Detta samband var starkast för den nötkreatursbundna typen Salmonella Dublin. Tecken på salmonella var vanligare förekommande i större besättningar och i ekologiska besättningar. Forskarna såg också att mjölkföretagare på Öland, där S. Dublin är vanligast, i större utsträckning än i andra delar av landet hade skyddskläder och skor för besökare, men gemensamma beten som användes av djur från olika besättningar var också vanligare där.

Slutsatserna är att man behöver arbeta med smittskydd på bred front för att minska risken för spridning av salmonella, och i områden med många smittade besättningar är det bäst att göra samordnade bekämpningsinsatser. Om salmonella kommit in i en stor besättning är det extra viktigt med bra rutiner och hygien för att få bort infektionen.

Projektet har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.05.004

Referens

Ågren ECC, Frössling J, Wahlström H, Emanuelson U, Sternberg Lewerin S. A questionnaire study of associations between potential risk factors and salmonella status in Swedish dairy herds. Prev Vet Med. 2017; 143:21-29.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92