Ur SLU:s kunskapsbank

Varför har värmebehandling av rapsmjöl inte större effekt på mjölkavkastningen?

Senast ändrad: 28 mars 2024

Flera tidigare utfodringsförsök har visat att rapsmjöl kan ersätta sojamjöl till mjölkkor i foderstater baserade på gräs/klöverensilage. Rapsmjöl har traditionellt värmebehandlats för att effekten från de skadliga glukosinolaterna ska minska, och foderproteinet ska bli mer tillgängligt. Värmebehandling av rapsmjöl har dock i flera studier inte gett någon ökning av mjölkavkastningen, jämfört med motsvarande obehandlat foder.

I en studie vid Röbäcksdalens forskningsladugård vid SLU i Umeå undersöktes kvävemetabolismen i våmmen vid ökad andel värmebehandlat rapsmjöl i foderstaten, jämfört med bara korn. Försöket genomfördes med våmfistulerade kor. Den typen av försök innebär ofta tidskrävande provtagning och genomförs med ett mindre antal djur. Syftet är inte att i första hand studera olika fodereffekter på mjölkproduktionen utan snarare att förklara anledningen till djurens respons på fodret.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad mars 2018

I denna studie ökade flödet av foderprotein från våmmen till tunntarmen vid ökad andel värmebehandlat rapsmjöl, medan kons egentillverkade protein minskade, dvs  flödet av mikrobiellt protein från våmmen till tunntarmen. Detta förklarar varför behandlat rapsmjöl inte ger den ökning man förväntat i avkastning och mjölkprotein vid ökad andel i foderstaten till mjölkkor.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021730749X

Referens

Krizsan SJ, Gidlund H, Fatehi F, Huhtanen P. 2017. Effect of dietary supplementation with heat-treated canola meal on ruminal nutrient metabolism in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 100 (10):8004-8017; 10.3168/jds.2017-12625 OCT 2017


Kontaktinformation