Ur SLU:s kunskapsbank

Adjuvanset G3 visar potential för användning i hästvaccin

Senast ändrad: 27 december 2021

Adjuvans är ämnen som tillsätts vaccin för att aktivera immunförsvaret och därmed förbättra vaccinets verkan. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt effekten av det nya adjuvanset G3 i vaccin till häst. Effekten testades i cellkulturer där G3 tillsattes ensamt eller i kombination med andra immunstimulerande substanser.

Resultaten visar att G3 främst stimulerar den typ immunsvar som är viktigt vid virusinfektioner. G3 visade sig också ha en stark hämmande effekt på utsöndring av IL-10, ett cytokin (immunreglerande protein) som dämpar immunförsvaret. Att adjuvanset hämmar IL-10 kan vara fördelaktig eftersom vissa mikroorganismer undkommer immunförsvaret genom att manipulera utsöndringen av IL-10.

När G3 kombinerades med andra immunstimulerande ämnen påverkades immunförsvarets profil och forskarna drar slutsatsen att det kan vara möjligt att styra immunsvaret åt olika håll genom att kombinera G3 med andra immunstimulerande ämnen. På detta sätt kan adjuvanset anpassas till det infektionsämne vaccinet är avsett att skydda mot. Sammantaget visar studien att adjuvanset G3 har egenskaper som i framtiden kan vara viktiga för att utveckla nya vaccin till häst.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13567-018-0602-2

Referens

Hellman S, Hjertner B, Morein B, Fossum C. (2018) The adjuvant G3 promotes a Th1 polarizing innate immune response in equine PBMC. Veterinary Research 49:108.


Kontaktinformation

Stina Hellman
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Telefon: 018-672781
E-post: stina.hellman@slu.se