Ur SLU:s kunskapsbank

Ämnen i hästars blod kan störa laboratorieanalyser

Senast ändrad: 08 november 2021
Häst

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att hundar och katter kan ha så kallade heterofila antikroppar i blodet. Oftast vet man inte hur de heterofila antikropparna uppkommer men de kan störa laboratorieanalyser och göra det svårare att ställa en korrekt diagnos. Forskargruppen har nu fortsatt arbetet och tillsammans med Longyan universitet i Kina undersökt hur vanligt det är med heterofila antikroppar hos hästar.

Blodprover från 127 hästar som besökt Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges lantbruksuniversitet analyserades och heterofila antikroppar var ungefär lika vanligt hos häst (9 %) som hos hund och katt. Prov från fyra av hästarna med heterofila antikroppar inkluderades i en standardiserad hormonanalys för att se om de heterofila antikropparna skulle påverka analysresultaten, men det gjorde de inte. Forskarna såg inte heller någon koppling mellan förekomst av heterofila antikroppar och hästarnas ålder eller typ av sjukdom.

Man vet sedan tidigare att heterofila antikroppar kan ge upphov till felaktiga analyssvar hos hästar. Att problemet inte sågs i den här studien kan bero på att de få prover som undersöktes inte hade så mycket antikroppar eller att antikropparna inte band så starkt i laboratorieanalysen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-021-00575-1

Referens

Dong B, Bergman D, Holst BS. Prevalence of heterophilic antibodies in serum samples from horses in an equine hospital, and elimination of interference using chicken IgY. Acta Vet Scand (2021), 63(1):10.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se