Ur SLU:s kunskapsbank

Behandling av frysskador hos hingstsperma utvärderad

Senast ändrad: 09 december 2021
Forskning på frysta spermier. foto

Fryst sperma från hingstar används i hästavel men dräktighetsresultaten är varierande och generellt sett sämre än med färsk sperma. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar därför med att förbättra frystekniken för hingstsperma.

Syftet med den aktuella studien var att utvärdera om tillsats av seminalplasma (den vätska som omger spermierna i ett ejakulat) kan reparera frysskador hos upptinad hingstsperma. En teknik som har visat sig framgångsrikt för vissa djurslag. Spermaprover där den egna seminalplasma avlägsnats innan frysning behandlades med seminalplasma från hingstar vars spermier visat god respektive dålig överlevnad vid frysning, eller lämnades utan extra tillsats.

Då spermiekvaliteten analyserades visade prover som lämnats utan seminalplasma bättre spermiekvalitet än någon av de seminalplasma-behandlade spermieproverna, med undantag för spermiernas rörlighet som inte skilde sig åt.

Studien visar att frysskador hos hingstsperma inte kan repareras genom behandling med seminalplasma.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.06.018

Referens

Essraa M. Al-Essawe, Anders Johannisson, Manuela Wulf, Christine Aurich, Jane M. Morrell. (2018) Addition of seminal plasma to thawed stallion spermatozoa did not repair cryoinjuries. Animal Reproduction Science. Volume 196, pages 48-58