Ur SLU:s kunskapsbank

Djurskyddsdata visar riskfaktorer för hästvälfärd

Senast ändrad: 03 juni 2021

För att kunna förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten hos de djur vi håller behövs objektiv kunskap om deras nuvarande situation. För att få mer kunskap om vilka brister som finns inom svensk hästhållning analyserade forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet data från de svenska officiella djurskyddskontroller av häst som utförts under perioden 2010-2013.

Vid 9,5 % av de totalt 13 321 kontrollerna sågs brister på en eller flera punkter rörande själva djuret, till exempel möjlighet till social kontakt, hull, hovstatus eller renhet. Denna typ av brister förekom ofta samtidigt med brister i skötsel av djuret, till exempel bristande tillsyn, utfodring, stallhygien eller underhåll av hagar, eller tillsammans med resursbaserade brister, såsom ej regelmässig stalldesign eller för låg personaltäthet. Brister i hästarnas välfärd sågs oftare i icke-professionella anläggningar, samt då ägaren inte förvarnats om kontrollen eller då tidigare anmärkningar förekommit, och var vanligare på våren än på hösten.

Den epidemiologiska analysmetoden som användes i studien ger nya möjligheter för forskare och myndigheter att använda data från djurskyddskontroller för att skapa riktvärden för välfärdsmått som utgår från djuret som individ.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1017/S1751731116002512

Referens

Hitchens P, Hultgren J, Frössling J, Emanuelson U, & Keeling L. (2017). An epidemiological analysis of equine welfare data from regulatory inspections by the official competent authorities. Animal, 11(7), 1237-1248. doi:10.1017/S1751731116002512