Ur SLU:s kunskapsbank

Dominans och ledarskap i hästträning

Senast ändrad: 07 december 2021

Hur hästar hanteras och utbildas baseras i många sammanhang på tradition och subjektiva åsikter snarare än på vetenskapliga fakta. I denna översiktsartikel gick forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Aarhus universitet och universitetet i Sydney in på djupet kring dominans- och ledarskapsteorier och dessa teoriers relevans för interaktioner mellan människor och hästar.

Resultaten från nära 100 vetenskapliga artiklar inom området granskades. Författarna kom till slutsatsen att den ofta förkommande teorin som säger att människan måste bli hästens ledare och dominera den för att bli respekterad och få hästen att samarbeta, inte vilar på vetenskaplig grund. Det finns inget vetenskapligt stöd för att man får ett bättre träningsresultat om man dominerar hästen. Hästarnas svar på träning beror snarare på vilka beteenden som konsekvent förstärks genom tydliga belöningar. Tillämpning av träning baserad på dominans- och ledarskapskonceptet kan däremot riskera både djurvälfärd och människors säkerhet.

Länk till artikeln

http://dx.doi.org/10.1016/j.jevs.2017.01.015

Referens

Hartmann, E., Christensen, J.W, McGreevy, P.D. 2017. Dominance and leadership: Useful concepts in human-horse interactions? Journal of Equine Veterinary Science, In Press.