Ur SLU:s kunskapsbank

Effekt av återkoppling efter hästvälfärdsmätningar

Senast ändrad: 03 juni 2021

Protokoll för objektiv bedömning av hästars välfärd har tagits fram med en förhoppning att dessa skall kunna användas för att förbättra djurhållningen innan problem uppkommit. Det finns dock inget standardiserat system för återkoppling till häst- och stallägare efter att en välfärdsbedömning utförts.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har utvärderat hur olika mängd återkoppling efter välfärdsbedömningar påverkar faktiska ändringar i hästvälfärden. Efter en första bedömning av hästvälfärden i 21 stall, utförd med protokollet Horse Welfare Assessment Protocol, HWAP, delades stallen in i två grupper. Den ena gruppen gavs sedan mer omfattande återkoppling.

Vid en ny bedömning sex månader senare sågs ingen ändring i övergripande hästvälfärd för någon av grupperna. Däremot sågs skillnader på stallnivå och för enskilda bedömningspunkter i protokollet.

Resultaten visar att ett sexmånadersintervall mellan bedömningar troligtvis är otillräckligt för att betydande förändringar ska synas. Studien visar också hur svårt det kan vara att förändra hästägares beteenden, vilket indirekt mäts genom hästvälfärdsbedömningar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.7120/09627286.27.2.125

Referens

Viksten, SM; Visser, EK; Hitchens, PL; Blokhuis, HJ. The effects of feedback from horse welfare assessments. Animal Welfare, Volume 27, Number 2, 1 May 2018, pp. 125-131(7)