Ur SLU:s kunskapsbank

Fetmans roll i hästens metabola syndrom

Senast ändrad: 09 december 2021

Fetma har ansetts vara en viktig komponent och en drivande faktor i utvecklandet av ekvint metabolt syndrom (EMS) - en sjukdom hos häst som är kopplad till minskad känslighet för det blodsockerreglerande hormonet insulin, så kallad insulinresistens, och en ökad risk för att utveckla sjukdomen fång. Det är sedan tidigare känt att utfodring med stora mängder lättlösliga kolhydrater kan leda till insulinresistens och EMS.

I studien undersöktes nio friska varmblodstravare i normalt hull. Under 22 veckor utfodrades hästarna med en lågsockerdiet i succesivt ökande mängd, upp till 240 % av underhållsbehovet. Målet var viktuppgång utan användande av stora mängder lättlösliga kolhydrater. Hästarnas vägdes kontinuerligt och insulinkänsligheten mättes innan och efter viktuppgången.

Resultaten visar att samtliga hästar ökade i vikt under försöksperioden, men ingen försämring kunde uppmätas i insulinkänsligheten. Fynden tyder på att fetma i sig inte nödvändigtvis är den drivande faktorn vid utvecklande av insulinresistens och EMS.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.2460/ajvr.77.3.300

Referens

Sanna S. Lindåse, Katarina E. Nostell, Cecilia E. Müller, Marianne Jensen-Waern, and Johan T. Bröjer. Effects of diet-induced weight gain and turnout to pasture on insulin sensitivity in moderately insulin resistant horses. American Journal of Veterinary Research, March 2016, vol. 77, No. 3, pages 300-309. DOI: 10.2460/ajvr.77.3.300


Kontaktinformation

Sanna Truelsen Lindåse
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se