Ur SLU:s kunskapsbank

Gångarternas genetik hos colombiansk hästras

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hästrasen colombiansk paso fino är känd för att ha tre extra gångarter utöver skritt, trav och galopp. Gångarterna kallas paso fino, trocha och colombiansk trav, och hästarna delas in i olika avelsgrupper beroende på vilka gångarter de kan utföra.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med nordiska och colombianska kollegor undersökt arvsmassan och rörelsemönstret hos 187 hästar av rasen colombiansk paso fino. Distinkta skillnader upptäcktes mellan hästar i rasens olika gångartsgrupper.

Objektiv rörelseanalys visade att gångarterna paso fino och trocha var mest lika varandra. Forskarna fann också att paso fino i huvudsak reglerades av genen DMRT3, en gen som sedan tidigare har en känd koppling till rörelsemönster. Däremot påverkades inte trocha eller colombiansk trav av genen DMRT3.

Sammanfattningsvis visar studien att avel för olika gångarter hos colombiansk paso fino under de senaste 50 åren har givit tydliga skillnader i rörelsemönstret mellan olika individer. Studien visar också att colombiansk paso fino fungerar utmärkt som modell för upptäckt av gener kopplade till hästars gångarter.

Studien är finansierad av Formas, GeneÂtica Animal de Colombia Ltda. och Colfuturo-Colciencias.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202584

Referens

M A. Novoa-Bravo, K. J. Fegraeus, M. Rhodin, E. Strand, L. F. García, G. Lindgren. Selection on the Colombian paso horse's gaits has produced kinematic differences partly explained by the DMRT3 gene. PlosOne. doi.org/10.1371/journal.pone.0202584