Ur SLU:s kunskapsbank

Grupphållning av hästar leder sällan till svåra skador

Senast ändrad: 07 december 2021

Trots starka bevis för att hästar mår bra i grupp hålls många hästar till stor del ensamma. Hästägare oroar sig ofta för skaderisken för både häst och människa, delvis eftersom man inte vet vilka hästar som är lämpliga att hålla ihop.

I denna studie utförd i Sverige, Danmark, Norge och Finland undersöktes hur gruppsammansättning påverkade skador, hästarnas reaktion på ett skrämmande föremål, och svårigheten att hämta en häst ur gruppen. Grupperna var av enhetliga eller blandade åldrar, blandad eller enhetlig könsfördelning, och grupper där medlemmar var konstanta eller byttes ut.

Ingenting i resultaten tyder på att grupphållning av hästar ökar risken för svåra skador. Skador förekom i låg grad och var nästan enbart ytliga, både dagen efter introduktion och efter fyra veckor. Inga skillnader sågs mellan olika gruppkonstellationer, men däremot hade islandshästar både färre skador och var mindre reaktiva i rädslotestet jämfört med varmblodshästar. Att leda bort en häst ur gruppen utan att andra flockmedlemmar följer efter tycktes lite lättare i grupper av blandade kön jämfört med grupper av enhetligt kön.

Länk till artikeln

http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2016.10.006

Referens

L.J. Keelinga, K.E. Bøe, J.W. Christensen, S. Hyyppä, H. Jansson, G.H.M. Jørgensen , J. Ladewig, C.M. Mejdell, S. Särkijärvi, E. Søndergaard, E. Hartmann. Injury incidence, reactivity and ease of handling of horses kept in groups: A matched case control study in four Nordic countries. Applied Animal Behaviour Science. 2016. Volume 185, Pages 59–65