Ur SLU:s kunskapsbank

Hästens sjuka broskceller kan reparera sig

Senast ändrad: 18 maj 2021
Framben häst

Osteoartrit eller artros som sjukdomen också kallas är vanlig hos häst och innebär att ledens brosk sakta bryts ner på grund av låggradig inflammation. Inflammationen gör att energiupptaget hos broskcellerna minskar och då bränslet uteblir skadas cellerna eller dör. I ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur broskceller kan läka från inflammationen och bilda nytt brosk.

I studien användes broskceller från hästleder med olika stadier av artros. Cellerna odlades i cellkulturer och inflammation framkallades hos dem. Cellernas energiupptag följdes genom försöket och visades minska hos inflammerade celler. Den energibrist som uppstod resulterade i att cellerna tillverkade mindre mängd grundmaterial för broskbildning, så kallade broskmatrixmolekyler och hyaluronsyra. Forskarna såg också att bildandet av signalsubstansen glutamat ökade. Energibristen kunde upphävas med tillskott av glukos.

Studien visar att energitillskott till cellerna i form av glukos kan öka bildandet av broskspecifika molekyler och minska inflammationen, vilket är avgörande för att brosket skall kunna tillfriskna. Resultaten är mycket positiva och lägger grund för framtida behandling av artros med bättre långtidseffekter för drabbade hästar.

Observera att tillståndet kan inte åtgärdas genom att ge hästen fodertillskott i form av glukos.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1177/1947603518770256

Referens

Elevated Glucose Levels Preserve Glucose Uptake, Hyaluronan Production, and Low Glutamate Release Following Interleukin-1β Stimulation of Differentiated Chondrocytes. Rotter Sopasakis V, Wickelgren R, Sukonina V, Brantsing C, Svala E, Hansson E, Enerbäck S, Lindahl A, Skiöldebrand E. Cartilage. 2019 Oct;10(4):491-503.


Kontaktinformation

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se