Ur SLU:s kunskapsbank

Avelsvärdering och hastighet i islandshästens gångarter

Senast ändrad: 08 november 2021
Islandshäst

Avelsarbetet inom islandshästrasen bygger på två delar; en exteriörbedömning och ett ridmoment. I ridmomentet bedöms gångarterna efter rytm och balans men även gångarternas hastighet är viktig. Det finns dock ingen tydlig definition av till exempel långsam eller snabb tölt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Hólars högskola på Island har därför undersökt sambandet mellan gångarternas hastighet och resultat vid avelsbedömning hos islandshästar.

Med hjälp av GPS-sändare studerade forskarna variationen i hastighet i olika gångarter hos 266 hästar som visades i officiella avelsbedömningar på Island. Efter att mätningarna genomförts undersöktes om det fanns en koppling till hästarnas individuella bedömningspoäng.

Studien visade att bedömningspoängen för alla gångarter påverkades av hastigheten. Störst betydelse hade den för bedömningen av passgång och minst för bedömningen av långsam tölt och skritt. Informationen som kom fram i studien kan användas för att bättre beskriva kraven i de olika gångarterna, vid framtida avelsvärderingar och tävlingar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3920/CEP200039

Referens

G.J. Stefánsdóttir, A. Jansson, S. Ragnarsson, V. Gunnarsson. Speed of gaits in Icelandic horses and relationships to sex, age, conformation measurements and subjective judges’ scores. Comparative Exercise Physiology (2020), 17(2), pages 151 – 160.


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06