Ur SLU:s kunskapsbank

Högintensiv träning av unga travhästar påverkar ämnesomsättningen

Senast ändrad: 13 maj 2024
Travhäst

Travsport är en stor sport både i Sverige och internationellt. Trots att sporten varit mycket populär i decennier finns relativt lite kunskap om hur olika träningsprogram påverkar hästarna under de första åren. Nya resultat från en studie som genomförts av forskare från SLU på travsportens riksanläggning Wången visar hur unga hästars ämnesomsättning påverkades av två olika träningsprogram.

Alla hästar i studien hade samma träningsprogram från 1,5 till 2 års ålder. Vid 2 års ålder påbörjades högintensiv träning och hästarna delades då in i två grupper där den ena gruppen alltid tränade 30 % kortare distans med hög hjärtfrekvens (över 180 slag/min). Hästarna följdes sedan med blodprovstagning vid 1,5, 2, 2,5 och 3 års ålder, och blodplasmans innehåll av 630 olika metaboliter, produkter från kroppens ämnesomsättning, undersöktes.

Flera skillnader kunde ses mellan träningsgrupperna. Hos de hästar som tränade mest var koncentrationen av 161 metaboliter lägre och 51 var högre. Vissa ökade i koncentration med tiden och någon enstaka minskade.

Många av de studerade metaboliterna kan ha fler funktioner men resultaten ger stöd för att högintensiv träning påverkar processer kopplade till syrekrävande energiproduktion, uppbyggnad och nedbrytning av kroppens protein, kroppens förmåga att reglera syra-bas-balansen, cirkulationen och till förmågan att reglera blodsockerhalten.

Den nya kunskapen kan användas för att bättre förstå hur mycket träning som behövs för att få fysiologiska effekter och hur träning kan genomföras för att undvika negativa effekter.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-024-52188-z

Referens

Johansson, L., Ringmark, S., Bergquist, J. et al. A metabolomics perspective on 2 years of high-intensity training in horses. Sci Rep 14, 2139 (2024). 


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06