Ur SLU:s kunskapsbank

Hur kan man se om hästens frambenshälta är äkta?

Senast ändrad: 03 juni 2021

När en häst blir bakbenshalt försöker den avlasta det smärtsamma bakbenet genom att förflytta vikten framåt. Detta leder till en nickrörelse med huvudet som lätt kan misstas för en frambenshälta, och risken finns att veterinären därför börjar utreda fel ben.

I en tidigare internationell studie, ledd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där hälta inducerades experimentellt på hästar, kunde man se att mankens rörelse skiljde sig åt när en huvudnickning var relaterad till en frambenshälta och när den var relaterad till en kompensatorisk rörelse orsakad av en bakbenshälta.

För att undersöka om de mekanismer som påvisades i den experimentella studien även förekommer vid naturligt uppkommen hälta har forskare från SLU och Royal Veterinary College i London i en nypublicerad studie utfört rörelseanalyser på 163 fullblodshästar hos vilka rörelsemönstret inte manipulerats. Symmetrin i huvudets, mankens och korsets rörelser studerades.

Studien visade att de mekanismer som påvisades i den tidigare experimentella studien även förekommer hos hästar där rörelsemönstret inte manipulerats. Resultaten innebär att en objektiv rörelseanalys där mankens rörelse inkluderas är ett värdefullt hjälpmedel för att avgöra vilket ben hästen är halt på.

Länk till publikationen

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/evj.12705/abstract

Referens

Pfau T., Noordwijk K., Sepulveda Caviedes M. F., Persson-Sjödin M. and Rhodin M. (2017) Head, withers and pelvic movement asymmetry and their relative timing in trot in racing Thoroughbreds in training. Equine Veterinary Journal.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se