Ur SLU:s kunskapsbank

Hur mäter man bäst hästars välfärd?

Senast ändrad: 27 december 2021

Modern hästhållning tar inte alltid hänsyn till hästars beteendemässiga och fysiska behov vilket kan påverka hästarnas välfärd negativt. För att kunna identifiera aktuella problemområden behövs objektiva mått på välfärd. Ett antal bedömningsprotokoll har arbetats fram men tyvärr saknas en internationell standard.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet jämförde i den aktuella studien två olika välfärdsprotokoll för häst: det officiella protokollet som svenska djurskyddsinspektörer använder (OP) och ett vid SLU nyligen utvecklat hästvälfärds protokoll (HWAP). Protokollen har utvecklats i olika syfte och skiljer sig åt. HWAP mäter välfärden hos det individuella djuret medan det officiella protokollet kontrollerar att djurskyddslagstiftningen följs.

Studien omfattade 479 hästar från 26 olika stallar och resultaten visade att fler välfärdsproblem identifierades i HWAP jämfört med i OP. Bedömningen i OP tog kortare tid (2-4 timmar) jämfört med HWAP (3-9 timmar).

Slutsatsen är att båda protokollen ger en grundläggande bild av hästarnas välfärd men att HWAP ger en mer detaljerad utvärdering av det individuella djurets välfärdsstatus vilket är viktigt för att kunna besluta om effektiva åtgärder.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1080/09064702.2016.1186726

Referens

S. M. Viksten, E. K. Visser & H. J. Blokhuis. A comparative study of the application of two horse welfare assessment protocols. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science. 2016, volume 66 , issue 1.