Ur SLU:s kunskapsbank

Internationellt samarbete för säkrare penicillindosering till häst

Senast ändrad: 28 februari 2024
Hästansikte och hand

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Vid antibiotikabehandling är det fördelaktigt att så ofta som möjligt använda antibiotika med smalt spektrum som enbart dödar de bakterier som orsakar sjukdomen. Användning av för mycket antibiotika och antibiotika med brett spektrum har gjort att vissa bakterier har blivit motståndskraftiga mot en eller flera typer av antibiotika, så kallad antibiotikaresistens. Detta leder till att vissa infektioner nu är svåra att behandla eller inte kan behandlas alls.

För att motverkar det växande problemet med antibiotikaresistens rekommenderas ofta smalspektrum-antibiotikumet penicillin som förstahandsval vid behandling. I ett internationellt samarbetsprojekt har forskare från Sverige, Frankrike, Storbritannien, USA och Japan samlat och analyserat data för att hitta lämpliga doseringar av penicillin till häst.

I studien inkluderades flera olika penicillin-beredningar och olika behandlingsregimer som används runt om i världen. Data från 1022 blodprover samlade från 40 olika hästar sammanställdes för att ta fram optimala doseringar. Forskarna använde flera olika matematiska och statistiska modeller för att kunna simulera fram bästa dos och effekt för hela populationer av hästar.

Studien visade att olika doseringar och doseringsintervall är optimala beroende på typen av bakterie som orsakat infektionen och om hästen får penicillinet direkt i blodet eller i muskeln. Med hjälp av författarnas doseringsrekommendationer ges god behandlingseffekt vilket ger en ökad välfärd för hästen och dessutom lägre risk för resistensutveckling. 

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1282949

Referens

Lallemand EA, Bousquet-Mélou A, Chapuis L, Davis J, Ferran AA, Kukanich B, Kuroda T, Lacroix MZ, Minamijima Y, Olsén L, Pelligand L, Portugal FR, Roques BB, Santschi EM, Wilson KE, Toutain PL. Pharmacokinetic-pharmacodynamic cutoff values for benzylpenicillin in horses to support the establishment of clinical breakpoints for benzylpenicillin antimicrobial susceptibility testing in horses. Front Microbiol. 2023 Oct 25;14:1282949.