Ur SLU:s kunskapsbank

Jämförelse av olika metoder för frysning av hingstsperma

Senast ändrad: 18 maj 2021

Insemination med frusen sperma blir allt vanligare inom hästaveln. Trots många försök att förbättra överlevnaden av hingstspermier vid frysning är det fortfarande bara möjligt att frysa spermier från vissa hingstar. Hos vissa arter, t.ex. grisar, har tidigare studier visat att spermieöverlevnaden vid frysning kan ökas genom tillsats av seminalplasma, den vätska som naturligt omger spermierna i ett ejakulat.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor jämfört hur olika metoder för frysning påverkar överlevnaden av hingstspermier. Spermaprover samlades från 12 hingstar och seminalplasman avlägsnades genom kolloidcentrifugering, en sorts filtrering som avskiljer spermierna från seminalplasma utan att skada dem. Efter frysning jämfördes överlevnaden hos spermier som antingen 1) fått tillsats av seminalplasma från hingstar vars spermier visat god överlevnad vid frysning 2) fått tillsats av seminalplasma från hingstar vars spermier inte överlevde frysning så bra 3) frusits utan seminalplasma eller 4) frusits konventionellt med delar av den ursprungliga seminalplasma bortfiltrerad (den vanligaste metod som används idag).

Efter upptining visade proverna som frusits utan seminalplasma högst överlevnad. Det var ingen skillnad på frysning med seminalplasma från bra eller dåliga frysare. Avlägsnande av seminalplasman genom kolloidcentrifugering tycks vara den bästa metoden att använda vid beredning av hingstsperma för frysning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2018.01.009

Referens

Essraa Al-Essawe, Anders Johannisson, Manuela Wulf, Christine Aurich, Jane M. Morrell. Improved cryosurvival of stallion spermatozoa after colloid centrifugation is independent of the addition of seminal plasma