Ur SLU:s kunskapsbank

Jämförelse mellan visuell och objektiv hältbedömning

Senast ändrad: 09 december 2021

Idag används ofta sensorbaserad teknik som hjälpmedel vid hältutredningar för att objektivt mäta symmetrin i hästars rörelsemönster. Huvudet, manken och bäckenets vertikala rörelseasymmetri ger information om eventuell hälta. Det finns dock inga vetenskapligt framtagna gränsvärden för när en asymmetri kan anses vara smärtutlöst och hästen bör klassificeras som halt.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Royal Veterinary College har tillsammans undersökt vid vilken grad av rörelseasymmetri som erfarna veterinärer klassificerar en häst som halt. Sex veterinärer, med lång erfarenhet av att arbeta med fullblodshästar, bedömde rörelsemönstret hos 25 fullblodshästar i träning utifrån videofilmer. Symmetrin i hästarnas rörelsemönster hade vid inspelningen registrerats med ett sensorbaserat system och de objektiva mätvärdena jämfördes med veterinärernas visuella bedömning (hältskala 0-5).

För ingen av de 25 hästarna var de sex veterinärerna helt överens om hästen var ohalt eller vilket ben hästen var halt ifrån. Överensstämmelsen var generellt låg och bedömningen varierade ibland mellan 0-3 graders hälta för en enskild häst. Graden av asymmetri var i genomsnitt högre då veterinärerna klassade fullblodshästarna som halta än de gränsvärden som idag används som rekommendation vid hältutredningar med rörelseanalyssystem.

Denna studie är ett samarbetsprojekt mellan Royal Veterinary College, UK och SLU, finansierad av Horserace Betting Levy Board.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/eve.12914

Referens

T. Pfau, M. F. Sepulveda Caviedes, R. McCarthy, L. Cheetham, B. Forbes and M. Rhodin (2018) Comparison of visual lameness scores to gait asymmetry in racing Thoroughbreds during trot in-hand. Equine Veterinary Education, doi: 10.1111/eve.12914


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se