Ur SLU:s kunskapsbank

Kan hästar drabbas av hopparknä?

Senast ändrad: 17 februari 2023
Illustration av knä från häst och människa

Människor kan drabbas av ”hopparknä”, en överbelastningsskada som innebär smärta från knäskålssenan (patellarsenan). Oftast drabbas idrottare i sporter med mycket hopp, som till exempel volleyboll och basket. Förändringar i senan kan visas med ultraljud men alla förändringar är inte kopplade till smärta. I takt med att ultraljudstekniken utvecklas och fler veterinärer har tillgång till ultraljud rapporteras allt fler ultraljudsfynd även från knäskålssenor hos häst. I vissa fall bedöms fynden vara orsak till hästens hälta men om hästar faktiskt drabbas av motsvarande sjukdom som idrottare, med smärta och hälta som följd, är i dagsläget inte känt.

I en gemensam studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Norges motsvarighet, NMBU, undersökt det aktuella kunskapsläget inom området genom en sammanställning av vetenskaplig litteratur.

Studien visar på låg kunskap inom området. Hästens knä är mer komplicerat än människans och har tre knäskålssenor. Av de tre senorna är ultraljudsfynd vanligast i den mellersta senan. Det är dock okänt hur ofta fynden är kopplade till smärta, då det rapporteras fynd hos fullt arbetande och tävlande hästar.

För att lokalisera varifrån en hälta kommer bedövas nerver i specifika områden. Vi har idag inte kunskap om var bedövning ska läggas för att smärta från hästens knäskålssenor ska försvinna och senorna kunna bekräftas som ursprung till hältan. Vi vet inte heller hur eventuella skador i knäskålssenorna ska behandlas och rehabiliteras hos hästar.

Sammantaget visar studien att forskning inom området behövs för att förbättra hältdiagnostik och rehabilitering kopplat till skador på knäskålssenorna hos häst.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3920/CEP220011

Referens

L. Wright, E. Hernlund, C.T. Fjordbakk, B. Ytrehus, E. Law, M. Uhlhorn, and M. Rhodin. Patellar ligament desmopathy in the horse – a review and comparison to human patellar tendinopathy (‘Jumper’s knee’). Comparative Exercise Physiology 2023 19:1, 27-39.


Kontaktinformation

Linda Wright

Extern resurs vid Universitetsdjursjukhuset; hästkliniken

Telefon: +4618672148
E-post: linda.wright@slu.se