Ur SLU:s kunskapsbank

Lättridning kan påverka hästens rörelser vid hältutredningar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hur ryttaren påverkar hästens rörelser är viktigt vid hältutredningar innehållande ridprov, samt för ryttare som tidigt vill upptäcka eventuell hälta hos sin häst. I den aktuella studien undersökte forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Royal Veterinary College i Storbritannien symmetrin i rörelsemönstret hos 26 ridhästar objektivt med hjälp av sensorer.

Hästarnas rörelsemönster registrerades både med och utan ryttare, på rakt spår och volt när ryttaren red lätt, satt ner och stod i fältsits. När ryttaren satt ner eller stod i fältsits påverkades inte symmetrin i hästens rörelser. Då ryttaren red lätt verkade påverkan från ryttaren både kunna förstärka och dölja en hälta beroende på när i steget ryttaren satt ner och vilken typ av hälta (belastnings- eller frånskjutshälta) hästen hade.

Studiens fynd ger viktig kunskap för veterinärer vars hältutredningar inkluderar ridprov. Ytterligare studier bör dock utföras där hästar med större grader av asymmetri på grund av olika ortopediska diagnoser undersöks.

Studien är finansierad av Formas och utförd på Ridskolan Strömsholm.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195341

Referens

Emma Persson-Sjodin, Elin Hernlund, Thilo Pfau, Pia Haubro Andersen, Marie Rhodin. Influence of seating styles on head and pelvic vertical movement symmetry in horses ridden at trot. Plos One doi: 10.1371/journal.pone.0195341


Kontaktinformation

Emma Persson Sjödin
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-671821
E-post: emma.persson.sjodin@slu.se