Ur SLU:s kunskapsbank

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Senast ändrad: 09 december 2021
Häst i snön. Foto.

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i luftvägarna svarar dåligt på traditionell behandling och det finns därför ett stort behov av att utveckla nya mastcells-riktade terapier.

Tidigare försök har visat att mastceller från mus och människa är mycket känsliga för ämnen som kan punktera cellernas lysosomer. Lysosomer är den struktur i celler som fungerar som reningsverk och bland annat bryter ner bakterier och större partiklar.

Den här studien visar att mastceller från hästens luftvägar också är känsliga för lysosom-nedbrytande ämnen. Olika koncentrationer av denna typ av ämnen tillsattes i laboratoriemiljö till luftvägsceller från hästar.

Resultaten visade en tydlig dos-beroende minskning av antalet mastceller, medan andra celltyper var opåverkade eller bara delvis påverkade. Lysosom-nedbrytande ämnen har därmed potential för att kunna användas i framtida mastcells-riktade läkemedel för behandling av luftvägsinflammation hos hästar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/sji.12502

Referens

Sara Wernersson, Miia Riihimäki, Gunnar Pejler, Ida Waern. Equine airway mast cells are sensitive to cell death induced by lysosomotropic agents. Scandinavian journal of immunology. E-pub ahead of print. DOI: 10.1111/sji.12502


Kontaktinformation

Sara Wernersson
Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)   

Telefon: 018-672112
E-post: sara.wernersson@slu.se