Ur SLU:s kunskapsbank

Ny biomarkör för sjukdomen osteoartrit

Senast ändrad: 18 maj 2021

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har identifierat ett fragment som bildas när brosk bryts ner i leden på grund av en inflammation, t ex osteoartrit.

Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation i leden som leder till att ledbrosket sakta bryts ned och att det läcker ut vävnadsfragment i ledvätska och blod.

Fragmentet, eller klyvningsprodukten, som forskarna identifierat är avspjälkat från COPM (cartilage oligomeric protein) och skulle kunna fungera som en biomarkör för osteoartrit i ett tidigt stadium av sjukdomen. Genom att ta fram antikroppar specifika för den här klyvningprodukten har man kunnat hitta fragmentet i serum hos hästar.

För att undersöka denna möjlighet har forskarna följt biomarkören hos hästar under kort tids träning samt under 24 timmars boxvila för studera eventuell dygnsrytm av klyvningen. Även eventuella samband med ålder studerades, men visade sig inte påverka koncentrationen av biomarkören i blodet.

Resultatet visar att hästar med akut hälta associerat med osteoartrit hade signifikant förhöjda koncentrationer av biomarkören i blodet jämfört med friska hästar.

Målsättningen med forskningen är att kunna identifiera tidiga patologiska skeenden som leder till i en biokemisk förändring i brosket långt innan hästen är halt och sjukdomen kan diagnostiseras kliniskt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.12666

Referens

Ekman S, Lindahl A, Rüetschi U, Jansson A, Björkman K, Abrahamsson-Aurell K, Björnsdóttir S, Löfgren M, Hultén LM, Skiöldebrand E. Effect of circadian rhythm, age, training and acute lameness on serum concentrations of cartilage oligomeric matrix protein (COMP) neo-epitope in horses. Equine Vet J. 2019 Feb 10. doi: 10.1111/evj.13082.