Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod för att mäta blodflödet i lungorna hos sövda ponnyer

Senast ändrad: 10 juni 2022
Ponny

Att söva en häst är mer riskfyllt än att söva ett mindre djur. En orsak till detta är att syrenivån i hästens blod ofta sjunker under narkos, särskilt om hästen placeras på rygg. De låga syrenivåerna i blodet kan leda till försämrad syresättning i kroppens vävnader och därmed påverka både det postoperativa förloppet och sårläkning. En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med att ta fram säkrare metoder för sövning av häst.

Det är sedan tidigare känt att inandning av kväveoxid påverkar blodflödet i lungorna, något som skulle kunna förbättra gasutbytet i lungan vid sövning av häst. För att i detalj kunna undersöka kväveoxidens verkningsmekanismer har forskargruppen utvecklat en metod som mäter blodet fördelas i olika delar av lungkapillärerna hos sövda hästar.

Vid utveckling av metoden sövdes sex ponnyer och placerades på rygg i en datortomografi-skanner. Lungorna avbildades med hjälp av kontrastsinjektion då hästarna andades spontant och då deras lungor ventilerades mekaniskt. Datortomografi-bilderna analyserades och genomblödningen av lungorna beräknades med hjälp av en matematisk ekvation. För att påskynda analysen utvecklades en halvautomatisk datoriserad analysmetod och metodens noggrannhet, repeterbarhet och tillförlitlighet testades. Resultatet jämfördes med tidigare rapporterade mätningar utförda med hjälp av forskningsområdets guldstandardteknik i utskurna hästlungor, och visade bra överensstämmelse.

Sammanfattningsvis visar studien att den nyutvecklade metoden på ett tillförlitligt sätt mäter genomblödningen av lungorna hos sövda ponnyer. Tekniken kan användas i framtida forskningsstudier där behandlingar för att förbättra hästars syresättning vid narkos utvärderas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.2460/ajvr.21.03.0035

Referens

Auckburally A, Nyman G, Wiklund MK, Straube AK, Perchiazzi G, Beda A, Ley C, Lord PF (2022). Development of a method to measure regional perfusion of the lung in anesthetized ponies using computed tomography angiography and the maximum slope model. Am J Vet Res, 83 (2), 162-170.


Kontaktinformation